โรงงาน บริษัท เล้งเฮงอกรีฟู้ดส์ จำกัด
โรงงาน บริษัท กระเบื้องสยาม จำกัด
โรงงาน บริษัท ธนาเกียรติ จำกัด
โรงงาน บริษัท เฮ้งมุ่ยหลี อิฐ บ.ป.ก. จำกัด
โรงงาน คุณ โสภณ วิชชุเกรียงไกร
โรงงาน คุณ สถิตย์ สุวรรณเจริญ
โรงงาน หจก. ธัญญาไม้พับ
โรงงาน หจก. ศรีทองดีธัญญากิจ
โรงงาน บริษัท เรียบหลี พัฒนา จำกัด
โรงงาน หจก. เฮงเพิ่มพูน
โรงงาน คุณ มณฑล ยิ้มพงษ์
โรงงาน บริษัท สตาร์การเกษตร จำกัด
โรงงาน หจก. โรงสีพันธุ์ธัญญกิจ
โรงงาน บริษัท จิตรเพชรรุ่งเรืองการเกษตร จำกัด
โรงงาน หจก. สมนึกและสหาย
โรงงาน บริษัท เอนกฟาร์มนกกระทา จำกัด
โรงงาน บริษัท อ่างทองชูการ์เทอร์มินัล จำกัด
โรงงาน บริษัท พันธุ์ทองรุ่งเรือง (1996) จำกัด
โรงงาน หจก. อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา ผ.ญ.ก.
โรงงาน บริษัท เบต้าไพแมชชีนเนอรี่ 779 จำกัด
โรงงาน หจก. พงศ์ปิยา วู้ด (2000)
โรงงาน บริษัท พี ออโต้อิมเมจ จำกัด
โรงงาน หจก. อิมแพค ออโต้ เซอร์วิส
โรงงาน หจก. ป.เจริญวิเศษ
โรงงาน หจก. ช.เพิ่มศรี
โรงงาน บริษัท องค์รักษ์ จักรกล อุตสาหกรรมไม้ จำกัด
โรงงาน คุณ อาจินต์ โสพรรณตระกูล
โรงงาน บริษัท เอกชัยอ๊อกซิเย่น จำกัด
โรงงาน หจก. ทวี คาร์ แคร์ เซ็นเตอร์
โรงงาน คุณ พงศกร เผือกหอม
โรงงาน หจก. โรงงานแป้งวิเศษชัยชาญ
โรงงาน บริษัท บุญมานนท์อุตสาหกรรม 997 จำกัด
โรงงาน คุณ จำเนียร ม่วงงาม
โรงงาน คุณ ประสาน จินดารัตน์
โรงงาน หจก. พันธุ์ทอง คอนกรีต
โรงงาน บริษัท ไทยวู้ด พาแนล จำกัด
โรงงาน หจก. พาราวู้ด โปรดักส์
โรงงาน คุณ สุรัตน์ ภูวประภาชาติ
โรงงาน คุณ อภิญญา เจริญวิพัฒศิริ
โรงงาน หจก. เอส.แอล.ณัฐพล
โรงงาน บริษัท อ่างทองคลังสินค้า จำกัด
โรงงาน คุณ ณีรนุช ศรีทอง
โรงงาน หจก. 999 วี เอส เจริญกรุ๊ป
โรงงาน บริษัท อ.ป.ก.ดาวคู่ (1988) จำกัด
โรงงาน หจก. โรงงานทำอิฐ บบก.อุตสาหกรรม