โรงงาน บริษัท บางกอกแปซิฟิคสตีล จำกัด
โรงงาน บริษัท เค พี เอ็น พลาสติค จำกัด (มหาชน)
โรงงาน บริษัท ตะวันออกโปลีเมอร์อุตสาหกรรม จำกัด
โรงงาน บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
โรงงาน บริษัท ไทยอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด (มหาชน)
โรงงาน บริษัท ซี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด
โรงงาน บริษัท นิสสัน พาวเวอร์เทรน (ประทเศไทย) จำกัด
โรงงาน บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จำกัด
โรงงาน บริษัท อาซาฮี เทค อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
โรงงาน บริษัท เควี อีเลคทรอนิค แอสเซมบลี จำกัด
โรงงาน บริษัท สุธีสตีลเวอคบางพลี จำกัด
โรงงาน บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด
โรงงาน บริษัท ตั้งเซียะปิงโลหะกิจ จำกัด
โรงงาน บริษัท เอ็ม เอส ซี พีอาร์ สอง จำกัด
โรงงาน บริษัท ซี เอ็ม อุตสาหกรรม จำกัด
โรงงาน บริษัท คราวน์ ฟู้ด แพ็คเก็จจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โรงงาน บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
โรงงาน บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด
โรงงาน บริษัท โกลด์ไมน์ การ์เม้นท์ จำกัด
โรงงาน บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน)
โรงงาน บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
โรงงาน บริษัท เนชั่นแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิเคิล (ไทยแลนด์) จำกัด
โรงงาน บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ฟอสเฟส ดิวิชั่น)
โรงงาน บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โรงงาน บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน)
โรงงาน บริษัท ซันไชน์เพรส จำกัด
โรงงาน บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
โรงงาน บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด
โรงงาน บริษัท ยัลเลยาร่า เอเชีย จำกัด
โรงงาน บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
โรงงาน บริษัท ยูนิตี้ สตีล คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
โรงงาน บริษัท ไทยเซ็นทรัล เมคคานิคส์ จำกัด
โรงงาน บริษัท นำรุ่งอุตสาหกรรม จำกัด
โรงงาน บริษัท อุตสาหกรรมแอคมิ จำกัด
โรงงาน บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด
โรงงาน บริษัท สยามสตีลเกรตติ้งส์ จำกัด
โรงงาน บริษัท มิค เซล จำกัด
โรงงาน บริษัท เอส วาย เค สแพพาร์ทอินดัสเทรียล จำกัด
โรงงาน บริษัท สหอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย จำกัด
โรงงาน บริษัท เอ เอช ที (เอเชีย) จำกัด
โรงงาน บริษัท พี.เอส.พี.เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีซายน์ จำกัด
โรงงาน บริษัท ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จำกัด
โรงงาน บริษัท โคกิโปรดัคซ์ จำกัด
โรงงาน บริษัท ยูนิ-ท้อป เทรดดิ้ง (1988) จำกัด
โรงงาน บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด
โรงงาน บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
โรงงาน บริษัท แอ็กโฟรีแฟ็กซ์ อินดัสตรีส์ จำกัด
โรงงาน บริษัท โรเดีย ไทย อินดัสตรีส์ จำกัด
โรงงาน บริษัท กระดาษสหไทย จำกัด (มหาชน)
โรงงาน บริษัท นิยมช่างบรรจุภัณฑ์ จำกัด