โรงงาน บริษัท โกลด์ เพรส อินดัสตรี จำกัด
โรงงาน บริษัท นิติมงคลคอนกรีต จำกัด
โรงงาน หจก. โรงสีเช็งชัชวาลย์
โรงงาน หจก. โรงสีไฟกิจมณี(บ้านพริก)
โรงงาน บริษัท นายกคอนกรีต จำกัด
โรงงาน บริษัท โปรแค็ป จำกัด
โรงงาน บริษัท นครนายก ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
โรงงาน บริษัท ยามากิชิซึม ไลฟ์ ไทย จิกเคนซิ จำกัด
โรงงาน บริษัท บ่อทรายบ้านไร่ จำกัด
โรงงาน หจก. อาหรับ โคล์ (ประเทศไทย)
โรงงาน หจก. นครนายกศรีมงคล
โรงงาน หจก. จินดาทรัพย์น้ำแข็งหลอด
โรงงาน บริษัท อินโนเฟรช จำกัด
โรงงาน บริษัท บ้านนาสปินเท็กซ์ จำกัด
โรงงาน บริษัท เมก้าเฟิร์ท จำกัด
โรงงาน บริษัท ออพติคัล ดิสค์ เทคโนโลยี จำกัด
โรงงาน หจก. สหคอนกรีตอัดแรง
โรงงาน หจก. นิตยาเมฆมล
โรงงาน บริษัท ปิ่นกระจาย วู๊ดโปรดักส์ จำกัด
โรงงาน บริษัท นครนายกอีซูซุเซลส์ จำกัด
โรงงาน หจก. เชิดเกียรติภัณฑ์ เทรดดิ้ง
โรงงาน หจก. ชำนาญการหล่อโลหะกิจ
โรงงาน บริษัท ลิ้มเจริญค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด
โรงงาน บริษัท บี.เค.เอส.อินดัสทรีคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
โรงงาน บริษัท ดับเบิ้ลยู ที ควอลลิที ออโต พาร์ท จำกัด
โรงงาน บริษัท เนบิวล่า อินดัสตรี จำกัด
โรงงาน หจก. โรงสีไฟยิ่งเจริญ
โรงงาน หจก. ตี่ฮั่วเชียง
โรงงาน หจก. โรงสีท่าช้างพานิช
โรงงาน บริษัท ลิมไลน์ การ์เมนท์ จำกัด
โรงงาน หจก. อาร์ แอนด์ แอล แอพพาเรล
โรงงาน บริษัท วินเนอร์ วู๊ดแลนด์ จำกัด
โรงงาน หจก. นครนายกวูด
โรงงาน บริษัท วู้ด ดีไซน์ คอลเลคชั่น จำกัด
โรงงาน หจก. เอส เอฟ อาร์
โรงงาน บริษัท เจพีเอ็ม ซอสเซส จำกัด
โรงงาน บริษัท โคนมไทยอาหารสัตว์ จำกัด
โรงงาน บริษัท โฮลมาเธอร์เอิร์ท(2000) จำกัด
โรงงาน บริษัท มนรมย์ จำกัด