รหัสโรงเรียน : 91100029
ชื่อโรงเรียน : อนุบาลมุสลิมสตูล
ที่อยู่ : 266 ม.1
ถนน : สุขาภิบาล 3
ตำบล :ฉลุง
อำเภอ : เมืองสตูล
จังหวัด : สตูล
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษาสตูล เขต 1เรียนเขียนโปรแกรม PHP