รหัสโรงเรียน : 84100033
ชื่อโรงเรียน : อุปถัมภ์วิทยาพนม
ที่อยู่ : 75/1
ถนน : พนม-เขาต่อ
ตำบล :คลองชะอุ่น
อำเภอ : พนม
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2เรียนเขียนโปรแกรม PHP