รหัสโรงเรียน : 84100001
ชื่อโรงเรียน : มานิตานุเคราะห์
ที่อยู่ : ม.4
ถนน : สุราษฎร์-นาสาร(ชนเกษม)
ตำบล :มะขามเตี้ย
อำเภอ : เมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1เรียนเขียนโปรแกรม PHP