รหัสโรงเรียน : 83100016
ชื่อโรงเรียน : มุสลิมวิทยาภูเก็ต
ที่อยู่ : 88 ม.5
ถนน : เทพกระษัตรี
ตำบล :เกาะแก้ว
อำเภอ : เมืองภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต เขต 1เรียนเขียนโปรแกรม PHP