รหัสโรงเรียน : 83100006
ชื่อโรงเรียน : ดาราสมุทรภูเก็ต
ที่อยู่ : 13
ถนน : วิชิตสงคราม
ตำบล :วิชิต
อำเภอ : เมืองภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต เขต 1เรียนเขียนโปรแกรม PHP