รหัสโรงเรียน : 82100007
ชื่อโรงเรียน : สังคมอิสลามวิทยา
ที่อยู่ : 32 ม.3
ถนน : บ้านกำพวน ซ.น้ำตกเต่าทอง
ตำบล :บ่อแสน
อำเภอ : ทับปุด
จังหวัด : พังงา
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษาพังงา เขต 1เรียนเขียนโปรแกรม PHP