รหัสโรงเรียน : 81100013
ชื่อโรงเรียน : ประกอบธรรมอิสลาม
ที่อยู่ : 11/3 ม.3
ถนน : -
ตำบล :บ้านกลาง
อำเภอ : อ่าวลึก
จังหวัด : กระบี่
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษากระบี่เรียนเขียนโปรแกรม PHP