รหัสโรงเรียน : 80100013
ชื่อโรงเรียน : อนุบาลบ้านเด็ก
ที่อยู่ : 27/1
ถนน : พัฒนาการคูขวาง
ตำบล :ในเมือง
อำเภอ : เมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1เรียนเขียนโปรแกรม PHP