รหัสโรงเรียน : 74100017
ชื่อโรงเรียน : อนุบาลยุวธัช
ที่อยู่ : 290 ม.10
ถนน : เพชรเกษม ซ.19
ตำบล :สวนหลวง
อำเภอ : กระทุ่มแบน
จังหวัด : สมุทรสาคร
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร เขต 1เรียนเขียนโปรแกรม PHP