รหัสโรงเรียน : 71100031
ชื่อโรงเรียน : อนุบาลเฟื่องฟ้า
ที่อยู่ : 228/3ม.1
ถนน : -
ตำบล :ท่าขนุน
อำเภอ : ทองผาภูมิ
จังหวัด : กาญจนบุรี
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3เรียนเขียนโปรแกรม PHP