รหัสโรงเรียน : 66100003
ชื่อโรงเรียน : ราษฎร์บำรุง
ที่อยู่ : 27
ถนน : บุษบา ซ.3
ตำบล :ในเมือง
อำเภอ : เมืองพิจิตร
จังหวัด : พิจิตร
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1เรียนเขียนโปรแกรม PHP