รหัสโรงเรียน : 63100018
ชื่อโรงเรียน : พลูหลวงวิทยา
ที่อยู่ : 191
ถนน : ตากสิน
ตำบล :หนองหลวง
อำเภอ : เมืองตาก
จังหวัด : ตาก
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1เรียนเขียนโปรแกรม PHP