รหัสโรงเรียน : 60100108
ชื่อโรงเรียน : อนุบาลยุวพัฒน์ นครสวรรค์
ที่อยู่ : ง.90/71-77
ถนน : ธรรมเกษตร
ตำบล :ปากน้ำโพ
อำเภอ : เมืองนครสวรรค์
จังหวัด : นครสวรรค์
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1เรียนเขียนโปรแกรม PHP