รหัสโรงเรียน : 56100009
ชื่อโรงเรียน : สาธิตวิทยาเชียงคำ
ที่อยู่ : 220 ม.13
ถนน : พิศาล ซ.มีคุณธรรม
ตำบล :หย่วน
อำเภอ : เชียงคำ
จังหวัด : พะเยา
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2เรียนเขียนโปรแกรม PHP