รหัสโรงเรียน : 47100040
ชื่อโรงเรียน : พังโคนพณิชยการเทคโนโลยี
ที่อยู่ : 2/8 ม.1
ถนน : นิตโย
ตำบล :พังโคน
อำเภอ : พังโคน
จังหวัด : สกลนคร
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2เรียนเขียนโปรแกรม PHP