รหัสโรงเรียน : 47100016
ชื่อโรงเรียน : อนุบาลอุดมจิตวิทยา
ที่อยู่ : 469 ม.8
ถนน : -
ตำบล :พังโคน
อำเภอ : พังโคน
จังหวัด : สกลนคร
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2เรียนเขียนโปรแกรม PHP