รหัสโรงเรียน : 43100039
ชื่อโรงเรียน : ฮั่วเคียวกงฮัก
ที่อยู่ : 965
ถนน : ประจักษ์
ตำบล :ในเมือง
อำเภอ : เมืองหนองคาย
จังหวัด : หนองคาย
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1เรียนเขียนโปรแกรม PHP