รหัสโรงเรียน : 43100034
ชื่อโรงเรียน : เจมส์บริหารธุรกิจ
ที่อยู่ : 333
ถนน : มิตรภาพ อุดร-หนองคาย
ตำบล :โพธิ์ชัย
อำเภอ : เมืองหนองคาย
จังหวัด : หนองคาย
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1เรียนเขียนโปรแกรม PHP