รหัสโรงเรียน : 43100008
ชื่อโรงเรียน : อนุบาลสาริกา
ที่อยู่ : 149
ถนน : ประจักษ์ ซ.ตัน
ตำบล :ในเมือง
อำเภอ : เมืองหนองคาย
จังหวัด : หนองคาย
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1เรียนเขียนโปรแกรม PHP