รหัสโรงเรียน : 42100005
ชื่อโรงเรียน : มหาไถ่ศึกษาเลย
ที่อยู่ : 8
ถนน : เลย-เชียงคาน
ตำบล :กุดป่อง
อำเภอ : เมืองเลย
จังหวัด : เลย
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1เรียนเขียนโปรแกรม PHP