รหัสโรงเรียน : 40100053
ชื่อโรงเรียน : อนุบาลณัฐพันธุ์2
ที่อยู่ : 6 ม.9
ถนน : มะลิวัลย์
ตำบล :โนนสะอาด
อำเภอ : ชุมแพ
จังหวัด : ขอนแก่น
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5เรียนเขียนโปรแกรม PHP