รหัสโรงเรียน : 33100018
ชื่อโรงเรียน : สัมมาสิกขาศรีษะอโศก
ที่อยู่ : 188ม.8
ถนน : สินประดิษฐ์
ตำบล :น้ำอ้อม
อำเภอ : กันทรลักษ์
จังหวัด : ศรีสะเกษ
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4เรียนเขียนโปรแกรม PHP