รหัสโรงเรียน : 30100060
ชื่อโรงเรียน : มารีย์ธงชัย
ที่อยู่ : 788
ถนน : นครราชสีมา-กบินทร์บุรี
ตำบล :เมืองปัก
อำเภอ : ปักธงชัย
จังหวัด : นครราชสีมา
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3เรียนเขียนโปรแกรม PHP