รหัสโรงเรียน : 25100010
ชื่อโรงเรียน : สายมิตรศึกษา
ที่อยู่ : 1/3 ม.4
ถนน : นครราชสีมา-ฉะเชิงเทรา
ตำบล :กบินทร์
อำเภอ : กบินทร์บุรี
จังหวัด : ปราจีนบุรี
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรีเรียนเขียนโปรแกรม PHP