รหัสโรงเรียน : 24100023
ชื่อโรงเรียน : อนุบาลศรีวรการแปลงยาว
ที่อยู่ : 80/5-6
ถนน : ฉะเชิงเทรา-สัตหีบ
ตำบล :วังเย็น
อำเภอ : แปลงยาว
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2เรียนเขียนโปรแกรม PHP