รหัสโรงเรียน : 22100022
ชื่อโรงเรียน : ตากสินศึกษา
ที่อยู่ : 47/79 ม.1
ถนน : ตากสิน
ตำบล :ท่าช้าง
อำเภอ : เมืองจันทบุรี
จังหวัด : จันทบุรี
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1เรียนเขียนโปรแกรม PHP