รหัสโรงเรียน : 21100005
ชื่อโรงเรียน : อนุบาลศรอารีย์
ที่อยู่ : 75/5-6
ถนน : จันทอุดม
ตำบล :ท่าประดู่
อำเภอ : เมืองระยอง
จังหวัด : ระยอง
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1เรียนเขียนโปรแกรม PHP