รหัสโรงเรียน : 20100089
ชื่อโรงเรียน : ณัฏฐเวศม์
ที่อยู่ : 101/16 หมู่ที่3
ถนน : สุขุมวิท
ตำบล :นาจอมเทียน
อำเภอ : สัตหีบ
จังหวัด : ชลบุรี
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3เรียนเขียนโปรแกรม PHP