รหัสโรงเรียน : 16100031
ชื่อโรงเรียน : สุเทพวิทยาลัย
ที่อยู่ : ม.4
ถนน : บ้านหมี่-โคกสำโรง
ตำบล :บ้านกล้วย
อำเภอ : บ้านหมี่
จังหวัด : ลพบุรี
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1เรียนเขียนโปรแกรม PHP