รหัสโรงเรียน : 13100059
ชื่อโรงเรียน : พระวิสุทธิวงศ์
ที่อยู่ : 3 ม.5
ถนน : พหลโยธิน-ลำลูกกา
ตำบล :ลำไทร
อำเภอ : ลำลูกกา
จังหวัด : ปทุมธานี
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2เรียนเขียนโปรแกรม PHP