รหัสโรงเรียน : 12100083
ชื่อโรงเรียน : เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ : 39/4-5 ม.6
ถนน : แจ้งวัฒนะ ซ.ป๊อปปูล่า
ตำบล :บ้านใหม่
อำเภอ : ปากเกร็ด
จังหวัด : นนทบุรี
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2เรียนเขียนโปรแกรม PHP