รหัสโรงเรียน : 12100078
ชื่อโรงเรียน : กุมุทมาส
ที่อยู่ : 50/682
ถนน : แจ้งวัฒนะ ซ.เมืองทองธานี
ตำบล :บางพูด
อำเภอ : ปากเกร็ด
จังหวัด : นนทบุรี
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2เรียนเขียนโปรแกรม PHP