รหัสโรงเรียน : 11100112
ชื่อโรงเรียน : ป้วยฮั้ว
ที่อยู่ : 2
ถนน : สายลวด ซ.สายลวด 2
ตำบล :ปากน้ำ
อำเภอ : เมืองสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1เรียนเขียนโปรแกรม PHP