รหัสโรงเรียน : 11100043
ชื่อโรงเรียน : ประภามนตรี 2
ที่อยู่ : 99/551
ถนน : ศรีนครินทร์ ซ. โรงพยาบาลวชิรปราการ
ตำบล :บางเมือง
อำเภอ : เมืองสมุทรปราการ
จังหวัด : สมุทรปราการ
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1เรียนเขียนโปรแกรม PHP