รหัสโรงเรียน : 10100944
ชื่อโรงเรียน : คลองเตยวิทยา
ที่อยู่ : 134
ถนน : พระราม 4 ซ.ชุมชนเทพประทาน
ตำบล :คลองเตย
อำเภอ : คลองเตย
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1เรียนเขียนโปรแกรม PHP