รหัสโรงเรียน : 10100871
ชื่อโรงเรียน : เทคนิคพณิชยการจำนงค์
ที่อยู่ : 1
ถนน : ประชาสงเคราะห์ ซ.สมปรารถนา
ตำบล :ดินแดง
อำเภอ : ดินแดง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1เรียนเขียนโปรแกรม PHP