รหัสโรงเรียน : 10100686
ชื่อโรงเรียน : สากลศึกษาบางแค
ที่อยู่ : 90/1 ม.3
ถนน : สุขาภิบาล 1 ซ.สายทิพย์
ตำบล :บางแค
อำเภอ : บางแค
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3เรียนเขียนโปรแกรม PHP