รหัสโรงเรียน : 10100357
ชื่อโรงเรียน : กรพิทักษ์ศึกษา
ที่อยู่ : 80/3 ม.14
ถนน : บางบอน3
ตำบล :หนองแขม
อำเภอ : หนองแขม
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3เรียนเขียนโปรแกรม PHP