รหัสโรงเรียน : 10100182
ชื่อโรงเรียน : กุหลาบวิทยา
ที่อยู่ : 1334
ถนน : โยธา ซ.วานิช2
ตำบล :ตลาดน้อย
อำเภอ : สัมพันธวงศ์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1เรียนเขียนโปรแกรม PHP