รหัสโรงเรียน : 10100098
ชื่อโรงเรียน : อนุบาลภัทรบุตร
ที่อยู่ : 69/22
ถนน : ลาดพร้าว ซ.109
ตำบล :คลองจั่น
อำเภอ : บางกะปิ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เขตพื้นที่การศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2เรียนเขียนโปรแกรม PHP