ชื่อ OTOP อุตสาหกรรม : กลุ่มสตรีปลูกอ้อย
ที่อยู่ : 427 ม. 9 บ้านใหม่โคกอุดม ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี
จังหวัด : ปราจีนบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : นางสมร อุดมสมัคร (037-204425)
ผลิตภัณฑ์ : - น้ำอ้อยบรรจุขวด อ้อยควั่นTags ที่เกี่ยวข้อง :

ปลูกอ้อย

น้ำอ้อยบรรจุขวด อ้อยควั่น


Links ที่เกี่ยวข้อง :
ปลูกอ้อย
น้ำอ้อยบรรจุขวด อ้อยควั่น