ชื่อ OTOP อุตสาหกรรม : กลุ่ม แม่บ้าน ต.หลักชัย หมู่ 4 บ้านบัวหวั่น
ที่อยู่ : 53 หมู่ 4 บ้านบัวหวั่น ต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
เบอร์โทรศัพท์ : สมร เต่าทอง (01-9166730)
ผลิตภัณฑ์ : - โครงหญ้าแห้งTags ที่เกี่ยวข้อง :

ต.หลักชัย หมู่ 4 บัวหวั่น

โครงหญ้าแห้ง


Links ที่เกี่ยวข้อง :
ต.หลักชัย หมู่ 4 บัวหวั่น
โครงหญ้าแห้ง