ชื่อ OTOP อุตสาหกรรม : กลุ่มแม่บ้านศรีบุญเรือง
ที่อยู่ : 84/8 หมู่ 2 ต.หนองหอย อ.เมือง
จังหวัด : เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : วิลาวัลย์ สุวิกาโล ((053)282257)
ผลิตภัณฑ์ : - สิ่งประดิษฐ์แปรรูปจากสบู่Tags ที่เกี่ยวข้อง :

ศรีบุญเรือง

สิ่งประดิษฐ์แปรรูปจากสบู่


Links ที่เกี่ยวข้อง :
ศรีบุญเรือง
สิ่งประดิษฐ์แปรรูปจากสบู่