ชื่อ OTOP อุตสาหกรรม : กลุ่มผู้ผลิตข้าวสารปลอดสารพิษ/ข้าวกล้อง
ที่อยู่ : โรงสีชุมชน หมู่ 6 บ้านท่ามะปราง ต.นาหินลาด อ.ปากพลี
จังหวัด : นครนายก
เบอร์โทรศัพท์ : นายเลียง ที่พัก (01-309-3641)
ผลิตภัณฑ์ : - ข้าวสารปลอดสารพิษTags ที่เกี่ยวข้อง :

ข้าวสารปลอดสารพิษ/ข้าวกล้อง

ข้าวสารปลอดสารพิษ


Links ที่เกี่ยวข้อง :
ข้าวสารปลอดสารพิษ/ข้าวกล้อง
ข้าวสารปลอดสารพิษ