ชื่อ OTOP อุตสาหกรรม : กลุ่มเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ที่อยู่ : เลขที่ 124 หมู่ 8 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า
จังหวัด : เพชรบูรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : นางกาสิน อินทร์โฉม ((056) 709-671)
ผลิตภัณฑ์ : - มะขามแช่อิ่ม มะขามหยีและมะขามคลุกTags ที่เกี่ยวข้อง :

แปรรูป ทางการเกษตร

มะขามแช่อิ่ม มะขามหยีและมะขามคลุก


Links ที่เกี่ยวข้อง :
แปรรูป ทางการเกษตร
มะขามแช่อิ่ม มะขามหยีและมะขามคลุก