ชื่อ OTOP อุตสาหกรรม : กลุ่มแม่บ้านกาละแมรามัญพัฒนา
ที่อยู่ : ภายในบริเวณวัดศรัทธาธรรม 54 ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง
จังหวัด : สมุทรสงคราม
เบอร์โทรศัพท์ : คุณนงนุช บัวรุ่ง ((034) 711-305 01-8334240)
ผลิตภัณฑ์ : - ขนมกาละแมรามัญTags ที่เกี่ยวข้อง :

กาละแมรามัญพัฒนา

ขนมกาละแมรามัญ


Links ที่เกี่ยวข้อง :
กาละแมรามัญพัฒนา
ขนมกาละแมรามัญ