ชื่อ OTOP อุตสาหกรรม : กลุ่มทอผ้าไหม (ลายสร้อยดอกหมาก)
ที่อยู่ : ศูนย์ทอผ้าไหมมัดหมี่ วัดกลางกุดรัง หมู่ที่ 1 บ้านกุดรัง ตำบลกุดรัง กิ่งอำเภอกุดรัง
จังหวัด : มหาสารคาม
เบอร์โทรศัพท์ : นางสมจิตร บุรีนอก (043-728077)
ผลิตภัณฑ์ : - ผ้าไหมมัดหมี่ (ลายสร้อยดอกหมาก)Tags ที่เกี่ยวข้อง :

ทอผ้าไหม (ลายสร้อยดอกหมาก)

ผ้าไหมมัดหมี่ (ลายสร้อยดอกหมาก)


Links ที่เกี่ยวข้อง :
ทอผ้าไหม (ลายสร้อยดอกหมาก)
ผ้าไหมมัดหมี่ (ลายสร้อยดอกหมาก)